Promocja zdrowia w naszym przedszkolu

Szkoła Promująca Zdrowie

  • Więcej

Czym jest zdrowie?

Mimo wielu prób nie udało się opracować zadowalającej wszystkich definicji. Według Światowej Organizacji Zdrowia „ zdrowie to nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego”. We współczesnym podejściu do zdrowia uwzględnia się całościową koncepcję, która traktuje człowieka jako całość. Składają się na nią aspekty zdrowia:

- zdrowie fizyczne

-zdrowie psychiczne

-zdrowie społeczne

- zdrowie duchowe

Promocja zdrowia jest nową koncepcją i strategią działań dla zdrowia. Podstawowe jej założenia sformułowano w 1986 roku w Karcie Ottawskiej , w czasie I Konferencji Promocji Zdrowia w Ottawie ,wg. tej karty promocja zdrowia to proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem w celu jego poprawy. Działania w promocji zdrowia ukierunkowane są na kształtowanie u ludzi zachowań prozdrowotnych oraz dokonywanie zmian w środowisku życia.

 

Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?

Szkoła Promująca Zdrowie  jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowiska, zachęcają ludzi zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.

 

Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?

Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej (przedszkolnej) i lokalnej.

Aby to osiągnąć społeczność przedszkolna powinna starać się m.in.:

Działaniom naszym przyświeca jeden cel – dziecko rozwijające się w atmosferze twórczej,radosnej, nieskrępowanej aktywności ruchowej,  w warunkach zaspokajających jego naturalne potrzeby. Dziecko, które

w przyszłości będzie zdrowym, aktywnym i świadomym uczestnikiem życia społecznego.

 

Definicja
Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną: systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.Standardy szkoły promującej zdrowie
1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.
 
 
 
 
 

PROMOCJA ZDROWIA w roku szkolnym 2015/2016/2017

 
 
 
 

WYNIK DIAGNOZY

 

Od wielu lat w naszym przedszkolu prowadzone są różnorodne działania prozdrowotne,  w których przedszkolaki aktywnie i bardzo chętnie uczestniczą. Dzieci od najmłodszych lat uczą się dbać o własne zdrowie. Dlatego też widząc potrzebę realizacji edukacji prozdrowotnej postanowiliśmy ubiegać się o przyjęcie naszej placówki do Lubelskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Propozycja została przez wszystkich pozytywnie zaakceptowana. Został powołany zespół, który przeprowadził diagnozę potrzeb dzieci, rodziców, nauczycieli. Zebrany materiał z przeprowadzonych ankiet, obserwacji, rozmów i analizy dokumentów przedszkolnych był wskazówką do planowania działań.

W wyniku wstępnej diagnozy zespół wyłonił następujące problemy:

- nieprawidłowe odżywianie się – jedzenie zbyt małej ilości warzyw i owoców, a zbyt dużo produktów niezdrowych dla organizmu

- zbyt mała aktywność ruchowa dzieci

 

OPIS PROBLEMU PRIORYTETOWEGO

 

Zespół do spraw promocji zdrowia ustalił następujące przyczyny problemów:

- niewłaściwe nawyki żywieniowe

- negatywny wpływ reklam na sposób odżywiania, większa atrakcyjność tzw. niezdrowej   żywności

- łatwy dostęp do tzw. "fast foodów”

- niski poziom edukacji w zakresie wpływu stylu życia na zdrowie

- trudna sytuacja materialna i socjalna wielu rodzin

- złe wzory i nawyki dorosłych (alkohol, papierosy)

- preferowanie biernych form odpoczynku

- brak właściwych nawyków higienicznych

 

Sposoby usunięcia tych przyczyn:

 

- kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych

- zachęcanie do picia mleka i napojów mlecznych

- zwiększyć ilość zjadanych przez dzieci surówek, owoców i warzyw

- wyeliminować spożywanie chipsów, „fast foodów”, napojów kolorowych gazowanych, itp.

- kształtowanie świadomości społeczności przedszkolnej na temat wpływu stylu życia na zdrowie

- promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego

- dbanie o własne bezpieczeństwo w domu, w przedszkolu i na ulicy

- angażowanie rodziców w podejmowane działania w zakresie promocji zdrowia

    

W związku z zaistniałymi problemami ustalono następujący priorytet:

 

Rok Szkolny 2015/2016, 2016/2017

 

Priorytet – Promocja zdrowia poprzez właściwe odżywianie się i aktywność fizyczną.

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU MAJĄCEGO NA CELU ROZWIĄZANIE PROBLEMU PRIORYTETOWEGO

 

 

W latach 2015-2017 w Przedszkolu nr 65 w Lublinie zostało podjętych wiele działań mających na celu rozwiązanie problemu priorytetowego. Prowadzone działania sprzyjały zdrowiu oraz rozwojowi dzieci, rodziców oraz pracowników przedszkola. Dążyły do osiągania przez wszystkich sukcesów i wspierały ich poczucie wartości. Wspólne podejmowanie i realizacja zadań integrowało społeczność przedszkolną i rodzinną, budowało więzi międzyludzkie, uczyło podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji. Widoczne efekty współpracy wskazują na celowość podejmowanych działań prozdrowotnych.

Podjęte działania cieszyły się dużym zainteresowaniem społeczności przedszkolnej, wiele z nich wpisało się na stałe do kalendarza imprez przedszkolnych. Nasze działania:

 

Promocja zdrowia poprzez właściwe odżywianie się:

- prowadzenie zajęć o tematyce zdrowotnej poprzez realizację tematów kompleksowych: „Zdrowie naszym skarbem”, „ Jesienią sady się rumienią”, „ Jesień na działce”, „Zdrowy jadłospis”, „Dbamy o zdrowie”

- zorganizowanie zajęć edukacyjnych „Wiem, co jem”

- oglądanie z dziećmi albumów i książek promujących zdrowy styl życia;

- przygotowywanie wraz z dziećmi prac plastycznych oraz plakatów na temat zdrowia;

- promowanie zdrowia poprzez kontakt dzieci z literaturą dziecięcą.

- zorganizowanie w sali kącika – sklepik ze zdrową żywnością,

- sporządzenie wykazu literatury pedagogicznej i dziecięcej dotyczącej szeroko pojętego pojęcia zdrowia.

- przygotowanie i zaprezentowanie scenariuszy o tematyce zdrowotnej podczas Rady Szkoleniowej.

- zorganizowanie międzyprzedszkolnego przeglądu recytatorskiego „Moda na zdrowie”

- akcja „Wiem, co zdrowe” – pogadanki z szefową kuchni,

-„Jemy witaminy” - wykonywanie szaszłyków owocowych

- zorganizowanie obchodów „kolorowych dni”- „Dzień pomarańczowy, zielony i żółty” w nawiązaniu do kolorów owoców i warzyw

- udział w IV i V edycji Międzyprzedszkolnego Turnieju pod hasłem "Chcą być sprawni i bezpieczni nasi mali podopieczni" w ramach projektu edukacyjnego "Bezpieczny przedszkolak" zorganizowanego w Przedszkolu nr 5 w Lublinie

- udział w pokazach „Tigers”

- udział w projekcie "Jedz kolorowo, żyj zdrowo"- wycieczka na Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

- udział w projekcie pt. "Mamo, tato jestem wielki ..... i odważny" w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki.

- udział w Turnieju Rodzin Przedszkolnych. który dotyczył promowania zdrowego stylu życia „Zdrowo jemy, zdrowo żyjemy”

- samodzielne komponowanie śniadań ze zdrowych produktów

- wycieczka do MPWiK w Lublinie

- wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Lublinie

- zorganizowanie zajęć edukacyjnych „Autochodzik” we współpracy ze Strażą Miejską

- wycieczka na ekologiczny plac zabaw połączona ze zdrowym poczęstunkiem

- udział w zajęciach edukacyjnych „Śladami dinozaurów”

- oglądanie przedstawienia teatralnego promującego zdrowe odżywianie pt. "Pimpuś Sadełko w Krainie Witaminek".

- udział w projekcie „Dzieciństwo bez próchnicy”

- udział w cyklicznych zajęciach sportowych "Aktywizacja sportowa" finansowanych z budżetu obywatelskiego

- udział w projekcie „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”

- przeprowadzenie zajęć edukacyjnych o zdrowym odżywianiu i wspólne przygotowanie piramidy zdrowia

- aktywna forma organizacji Dnia Dziecka: gry i zabawy ruchowe

- zabawy i gry organizowane na świeżym powietrzu dla przedszkolaków;

- zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne w sali przedszkolnej, zajęcia korekcyjne

- uroczystości przedszkolne w połączeniu z promowaniem zdrowej żywności np. podczas balu karnawałowego został przygotowany dla dzieci „zdrowy poczęstunek”.

- organizowanie „ Zielonego ogródka w sali przedszkolnej”( wczesną wiosną) - sadzenie cebuli i pietruszki w doniczkach ,sianie rzeżuchy, spożywanie nowalijek( szczypiorku, natki pietruszki, rzeżuchy) podczas posiłków w przedszkolu

- zorganizowanie międzygrupowego konkursu plastycznego i quizu wiedzy na tematy związane ze zdrowiem

- zachęcanie do spożywania jogurtów, owoców, warzyw, picia mleka i przetworów mlecznych poprzez podawanie dzieciom podczas pobytu w przedszkolu.

 
 
 

Co każdy rodzic wiedzieć powinien o żywieniu i aktywności fizycznej

 
 
 Zasady zdrowego żywienia – Dziesięcioro przykazań zdrowotnych:
 
1. Codzienna aktywność fizyczna i odpowiednia dieta jest kluczem do zdrowia. Przede wszystkim strzeż się nadwagi i otyłości.
 
2. Podstawą prawidłowej diety jest różnorodność spożywanych produktów. Jedz 3 – 5 posiłków dziennie, w tym koniecznie śniadanie. Pamiętaj, że przerwy między posiłkami nie powinny być dłuższe niż 4 godziny.
 
3. Znaczną część Twojej codziennej diety powinny stanowić warzywa. Codziennie jedz również owoce.
 
4. Pełnoziarniste produkty zbożowe (np. chleb razowy czy pełnoziarnisty, grube kasze) powinny być dla Ciebie głównym źródłem energii.
 
5. Codziennie co najmniej dwa razy dziennie spożywaj mleko i jego przetwory: jogurty, kefiry czy sery.
 
6. Spożywaj mniej tłuszczów zwierzęcych, więcej roślinnych, szczególnie oleju rzepakowego i margaryn miękkich.
 
7. Spożywaj głównie mięso drobiowe, ryby oraz nasiona roślin strączkowych np. grochu, fasoli czy soi, ograniczaj spożycie tłustego mięsa czerwonego.
 
8. W codziennej diecie ograniczaj spożycie cukru i soli.
 
9. Dostarczaj organizmowi wystarczającą ilość płynów (głównie wody) – minimum 2 litry dziennie.
 
10. Unikaj alkoholu.