RYTMIKA

   

Zajęcia z rytmiki odbywają się 2 x w tygodniu:
 
poniedziałek                                                                    czwartek 
                                         
            grupa I     godz. 9.00 - 9.15                                grupa I     godz. 9.00 - 9.15
            grupa II    godz. 9.15 - 9.30                                grupa II    godz. 9.15 - 9.30
            grupa III   godz. 9.30 - 10.00                              grupa III   godz. 9.30 - 10.00
            grupa IV   godz. 10.00 - 10.30                            grupa IV   godz. 10.00 - 10.30
 
 
Zajęcia prowadzi:  p. Sylwia Pogoda
 
 

Rytmika - zabawy rytmiczno - ruchowo - słuchowe, nauka tańców i piosenek .

Ruch, taniec i śpiew inspiracją do twórczych działań dzieci.

Cele:
Kształcenie wrażliwości muzycznej i dbanie o rozwój podstawowych zdolności muzycznych (np. słuch wysokościowy, poczucie tempa, rytmu, pamięć muzyczna).
Inspirowanie twórczych działań dziecka w kontakcie z muzyką.

Spodziewane efekty:
Dzieci wykazują zainteresowanie różnorodnymi rodzajami muzyki
Uczą się chętnie piosenek
Podejmują zabawy twórcze
Poznają nowe tańce
Chętnie słuchają muzyki i bawią się przy niej
Prezentują innym swoje osiągnięcia
Rozszerzają edukację poprzez muzykę