Religia

Zajęcia z religii odbywają się 2 razy w tygodniu:

 

poniedziałek:      grupa I 9.00 - 9.15      piątek:      grupa I       9.00 - 9.15       
  grupa II 9.15 - 9.30   grupa II 9.15 - 9.30
  grupa III  9.30 - 10.00   grupa III
  9.30 - 10.00
  grupa IV     10.00 - 10.30       grupa IV  10.00 - 10.30

 

Zajęcia prowadzi P. Janina Lembryk

 

 

 

 

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNE

 

5-LATKI i 6-LATKI

            Katecheza przedszkolna obejmuje ważny proces chrześcijańskiego wtajemniczenia zapoczątkowanego w sakramencie chrztu. Może on się dokonywać w sytuacji, gdy dziecko w oparciu o relacje z dorosłymi podejmuje próbę nawiązania osobowego kontaktu z Bogiem oraz doświadczy Go na poziomie dziecięcej wrażliwości. Musi równocześnie poznawać prawdy wiary i oswoić się z faktem, że Bóg zaprasza do wspólnoty dzieci Bożych, kocha każde dziecko oraz stawia przed dzieckiem konkretne wymagania.

            Treści religijne w nauczaniu dzieci przedszkolnych w grupie pięciolatków i sześciolatków zostały oparte na Programie nauczania religii autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego KEP z 2010 r. Dlatego też są koherentne z dziecięcymi przeżyciami, które otwierają perspektywę zrozumienia zarówno otaczającego świata, jak i relacji z Bogiem i najbliższymi osobami. Przedszkolak, zapoznając się z nowymi treściami, doświadcza, ze razem z innymi, że należy do wspólnoty dzieci Bożych, ewolucyjnie przybliża się do znaków religijnych i Kościoła, aby spotkać się z Bogiem, zauważa lepiej wydarzenia z życia Jezusa, kim jest Bóg, odkrywa, że razem z innymi osobami jest uczniem Jezusa i stopniowo pragnie Go naśladować oraz z Jezusem i innymi dziećmi uczy się słuchać Boga i uwielbiać Go w codziennym życiu.

            W założeniach teoretycznych przyjęto model katechezy antropologiczno-kerygmatycznej, której struktura zakłada, że w każdej jednostce będzie przywołana sytuacja egzystencjalna dostosowana do wieku adresatów katechezy. Po jej analizie następuje przedstawienie orędzia chrześcijańskiego w taki sposób, aby zgodnie z założeniami Podstawy programowej katechezy omawiać precyzyjnie depozyt wiary przewidziany do realizacji na tym etapie. Ważną fazę katechezy stanowi życiowa aplikacja przekazanych treści, polegających na wyraźnym budowaniu postaw chrześcijańskich.

Podręcznik: red. Ks. M. Zając. „ Jestem dzieckiem Bożym.”. wyd. GAUDIUM. Lublin. 2012.

 

4-LATKI 

            Treści religijne w nauczaniu dzieci przedszkolnych w grupie czterolatków zostały oparte na Programie nauczania religii autorstwa Komisji Wychowania katolickiego KEP z 2010 r. Dlatego propozycja podręcznika (na którym katecheta opiera swój plan nauczania) pt. Pan Bóg kocha dzieci koresponduje z dziecięcymi przeżyciami, odwołuje się do wychowania religijnego inicjowanego w środowisku rodzinnym, wzbogaca je oraz znacząco rozwija. Dziecko czteroletnie, zapoznając się z nowymi treściami, może cieszyć się otaczającym światem i uczyć się dziękować za nie Bogu, doświadcza dobroci Stwórcy, który kocha je razem z jego rodziną, poznaje prawdę, że Pan Jezus jest wśród nas, odkrywa, że przykazanie miłości odnosi się do Boga i bliźnich oraz z innymi dziećmi poznaje podstawowe zwyczaje związane z rokiem kościelnym.

            W założeniach teoretycznych przyjęto modle katechezy antropologiczno-kerygmatycznej. Konsekwencją takich założeń jest zaproponowana w każdej jednostce sytuacja egzystencjalna, precyzyjnie dostosowana do możliwości poznawczych czterolatków. Jej analiza otwiera przestrzeń dla ukazania orędzia chrześcijańskiego w taki sposób, aby zgodnie z założeniami Podstawy programowej katechezy omawiać precyzyjnie depozyt wiary przewidziany do realizacji na tym etapie. Ważną fazę katechezy stanowi życiowa aplikacja przekazanych treści, która polega na zdecydowanym budowaniu postaw chrześcijańskich, dostosowanych do możliwości małego dziecka.

Podręcznik: red. Ks. M. Zając. „ Pan Bóg kocha dzieci”. wyd. GAUDIUM. Lublin. 2014.

 

3-LATKI 

            Program nauczania religii dla dzieci trzyletnich odwołuje się przede wszystkim do katechezy i wychowania religijnego podejmowanego w środowisku rodzinnym, uzupełnia je, ubogaca, a niekiedy nawet zastępuje. Wychowanie religijne trzylatków jest ściśle zespolone z wychowaniem ogólnym i procesem humanizacji dziecka, bowiem pierwsze lata są decydującymi chwilami dla kształtowania osobowości i religijności człowieka, jednak tam, gdzie jest to możliwe, warto włączać do edukacji religijnej także dzieci trzyletnie. Obserwowane osłabienie katechezy w rodzinie skłania do jak najszybszego podejmowania nauczania religii w przedszkolu, aby dziecko w naturalny sposób odkrywało dobrego Boga.

            W układzie treści w nauczaniu religii dzieci trzyletnich przyjęto jako główne założenie: „Bóg kocha dzieci”, tak aby dziecko mogło stopniowo odkrywać poprzez kontakt z najbliższymi, grupą rówieśniczą, ze światem przyrody, że Bóg pierwszy ukochał człowieka, w tym także jego.

Podręcznik: red. Ks. W. Kubik. „ Nasza Boża Rodzina”. wyd. WAM. Kraków. 2011.

 


 

CELE KATECHETYCZNE – WYMAGANIA OGÓLNE

 

I. Dziecko doświadcza miłości Boga w codziennym życiu, wyjaśnia swoje przeżycia w świetle wiary, odkrywa piękno przyrody i otaczającego świata oraz Boga jako jego Dawcę, odkrywa też, kim jest Bóg i buduje Jego prawdziwy obraz.

 

II. Dziecko rozwija uzdolnienia oraz kształtuje czynności intelektualne potrzebne w codziennym życiu i dalszej edukacji religijnej, poprzez poznanie pierwszych pojęć religijnych i kształtowanie mentalności wiary, a ponadto poznaje Pismo Święte jako Słowo Boże.

 

III. Dziecko poznaje istotę modlitwy, rozwija sposoby kontaktowania się z Bogiem; poznaje zwyczaje chrześcijańskie związane z obchodami roku liturgicznego.

 

IV. Dziecko buduje podstawy systemu wartości oraz uczestniczy w procesie wychowania społeczno – moralnego, poznaje chrześcijańskie pojęcia dobra i zła, odkrywa znaczenie przykazania miłości Boga i bliźniego oraz jego konsekwencje; nabywa i rozwija umiejętności społeczne niezbędne do życia w rodzinie, grupie rówieśniczej i kontaktach z dorosłymi; pogłębia swój związek ze wspólnotą Kościoła i odnajduje w niej swoje miejsce.

 


 

Pliki do pobrania:

 1. Cele katechetyczne na każdy miesiąc
 2. Praktyczne informacje
 3. Informacja dot. zdjęć z comiesięcznych Mszy św.

 

Wcześniejsze ogłoszenia:

 1. RÓŻANIEC
 2. Msza św. 25.10.
 3. Msza św. 22.11.
 4. Msza św. 20.12.
 5. RORATY
 6. Życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia
 7. 7 rodziców
 8. Grudniowy konkurs
 9. Podziękowanie za udział w konkursie
 10. Msza św. 24.01.
 11. Zaproszenie na rekolekcje
 12. Droga Krzyżowa
 13. Konkurs - palma wielkanocna
 14. Podziękowanie za udział w konkursie
 15. Msza św. 20.03.
 16. Życzenia z okazji świąt Wielkiejnocy
 17. Msza św. 17.04.
 18. Msza św. 08.05.
 19. Zaproszenie na koncert
 20. Msza św. 19.06
 21. Msza święta z okazji rozpoczęcia nowego roku przedszkolnego
 22. Konkurs różańcowy
 23. Projekt "Teczka serdecznej pamięci"
 24. Msza św. 23.10.
 25. Msza św. 06.11.
 26. Podziękowanie za różaniec
 27. RORATY 2016
 28. Życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia
 29. Msza św. 08.01.2017
 30. Msza św. 26.02.2017
 31. Msza św. 26.03.2017
 32. Droga Krzyżowa 2017
 33. Mój krzyż dla Jezusa - podziękowanie
 34. Konkurs
 35. Podziękowanie
 36. Roraty
 37. Różaniec
 38. Rozpoczęcie roku
 39. Życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia 2017
 40. Informacje na Wielki Post 2018