Warsztaty plastyczne

 

 
Warsztaty plastyczne odbywają sie w naszym przedszkolu 1 x w tygodniu, w piątek  w godz. 15.00 - 15.30
Organizowane są dla dzieci przejawiających uzdolnienia w kierunku plastycznym.
 

Placówka przedszkolna umożliwia  rozwijanie uzdolnień plastycznych poprzez oddziaływanie na wyobraźnię i uczucia dziecka, dostarczanie różnego rodzaju materiałów plastycznych do swobodnego rozwiązania.

 

Warsztaty prowadzi P. Iza Kozieł