Język niemiecki

W ramach wolontariatu w grupie III i IV odbywają się zajęcia z nauki języka niemieckiego.

Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu, w środy.

Grupa III - w godz. 13.00 - 13.30

Grupa IV - w godz. 13.30 - 14.00

Zajęcia prowadzi p. Patryk Kalita  

           Szczegółowy plan przebiegu zajęć z języka niemieckiego w miesiącu

czerwiec

GRUPA III

GRUPA IV

Tematy:

 • 14.06.2017:  Utrwalenie nazw zabawek oraz czynności - piosenka „Ich spiele gern”.
 • 21.06.2017:   Poznajemy piosenkę „Spiel mit mir!”
 • 28.06.2017: Zabawy utrwalające poznane słownictwo w bieżącym roku szkolnym.

 

Cele:

- dzieci  nazywają podstawowe czynności, opisujące zabawy (ich spiele Lego, ich spiele Domino, ich spiele Fangen, ich spiele Verstecken, ich spiele Ball)

- znają nazwy poznanych zabawek

- śpiewają poznane piosenki:

 • „Ich spiele gern”
 • „Spiel mit mir!“
 • „Ene, mene, toll!“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematy:

 • 14.06.2017:  Utrwalenie nazw środków transportu oraz  zjawisk pogodowych.
 • 21.06.2017:  Śpiewamy piosenkę „Regen, Regen, tropf, tropf, tropf!”
 • 28.06.2017:  Zabawy utrwalające poznane słownictwo w bieżącym roku szkolnym.

Cele:

- dzieci potrafią nazwać oraz wskazać na obrazkach poznane środki transportu: Auto, Bus, Obus, Straβenbahn, Zug, Schiff, Flugzeug, Taxi,

- potrafią nazwać podstawowe zjawiska pogodowe: es ist sonnig, es ist warm, es regnet, es ist kalt.

- śpiewają nowe piosenki:

 •  „Ich und du, wir fahren mit dem Zug”
 • „Regen, Regen, tropf, tropf, tropf”