Warsztaty muzyczne

   

 
Warsztaty muzyczne - zabawy rytmiczno - ruchowo - słuchowe, nauka tańców i piosenek .

Ruch, taniec i śpiew inspiracją do twórczych działań dzieci.

Cele:
Kształcenie wrażliwości muzycznej i dbanie o rozwój podstawowych zdolności muzycznych (np. słuch wysokościowy, poczucie tempa, rytmu, pamięć muzyczna).
Inspirowanie twórczych działań dziecka w kontakcie z muzyką.

Spodziewane efekty:
Dzieci wykazują zainteresowanie różnorodnymi rodzajami muzyki
Uczą się chętnie piosenek
Podejmują zabawy twórcze
Poznają nowe tańce
Chętnie słuchają muzyki i bawią się przy niej
Prezentują innym swoje osiągnięcia
Rozszerzają edukację poprzez muzykę