Logopedia

 

 
Zajęcia z logopedii odbywają się 1 x w tygodniu:
 

             

środa     10.30 - 15.00
 
 
 Pomocą logopedyczną objęte są wszystkie dzieci w przedszkolu.

Na początku każdego roku szkolnego, prowadzone są przesiewowe badania mowy wszystkich dzieci. Następnie dzieci zakwalifikowane na terapię (informacja u logopedy lub u nauczycieli grup) po pisemnym wyrażeniu zgody rodziców biorą udział w indywidualnych zajęciach logopedycznych (w grupach maksymalnie czteroosobowych).  Dzieci uczęszczające na zajęcia przynoszą ze sobą zeszyty ćwiczeń, w których prowadzę korespondencję z rodzicami oraz wklejam lub wpisuję materiały służące do utrwalania prawidłowej wymowy w domu.
Proszę by dzieci przynosiły zeszyty w dniu indywidualnych zajęć logopedycznych ( poniedziałki i wtorki) w pozostałe dni zeszyt powinien być w domu, aby rodzice mogli wykonywać z dzieckiem zalecone ćwiczenia.
 
Drodzy Rodzice, pamiętajcie, że powinniście być aktywnymi uczestnikami terapii- w terapii logopedycznej niezbędna jest systematyczność, codzienne ćwiczenia przynajmniej przez 10 minut.
Pamiętajmy jednak, że dla dziecka w wieku przedszkolnym ćwiczenia logopedyczne powinny wiązać się z zabawą, a nie przymusem żmudnej pracy.
 
Drodzy Rodzice!
Zwracajcie się do dziecka nie spieszczając wypowiadanych słów.
Codziennie poświęcajcie czas na rozmowę i głośne czytanie.
Nie wymagajcie zbyt wczesnego wymawiania poszczególnych głosek; dziecko zmuszane do artykulacji zbyt trudnych dla niego głosek zacznie je deformować.
Jeśli niepokoi was cokolwiek w wymowie dziecka należy skonsultować to ze specjalistą.
Notujcie w zeszycie ćwiczeń wszystkie sukcesy i trudności terapii mowy, dzięki temu logopeda może udzielić dokładniejszych wskazówek, lub odpowiednio modyfikować ćwiczenia, aby terapia była bardziej efektywna.
Wykażcie cierpliwość, jeśli dziecku coś nie wychodzi, nie zniechęcajcie się.
Dokładnie i systematycznie wypełniajcie w domu zalecenia logopedy - aby osiągnąć efekty potrzebna jest systematyczna praca w domu! Wystarczy kilka minut ćwiczeń, które warto wplatać w codzienne czynności, np. w czasie posiłku, w drodze do przedszkola, na spacerze, przed lustrem przy myciu zębów.
   
 
Zajęcia prowadzi P. Maja Sacewicz