Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

 

W zajęciach uczestniczą chłopcy i dziewczęta w wieku 3,4,5,6 lat.
 
Młodsze dzieci jak i starsze wykazują się dużą ruchliwością, aktywnością i chęcią uczestnictwa w zajęciach ruchowych jaką jest gimnastyka korekcyjna.
 
U młodszych dzieci obserwuje się jeszcze dużo nieskoordynowanych ruchów. Dzieci te nie są jeszcze zdolne do długiego wysiłku, nie potrafią skupić uwagi przez dłuższy czas. Należy ze względu na giętki i elastyczny kościec podatny na odkształcenia stopniować zajęcia zabawowe pod względem trudności i unikać statyki. Często uatrakcyjniać ćwiczenia lub zabawę wprowadzając elementy naśladowcze w sposób ułatwiający im kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała.
 
Dzieci te często odpoczywają tak po zabawie jak i ćwiczeniach.
 
Chętnie wykonują ćwiczenia oddechowe przy muzyce.
 
Starsze dzieci wykazują się ruchami sprawniejszymi i mniej jest przykurczów, za to dominują przykurcze w większości barkowe. Łatwiejsze ćwiczenia wykonują prawidłowo, koordynacja ruchowa jest lepsza u dziewcząt niż chłopców. Zabawy sprawiają im dużą radość, chętnie słuchają poleceń nauczyciela w których mają rywalizować. W zabawach i ćwiczeniach zauważa się troskę o własną autokorekcję i bezpieczeństwo. Manipulując różnymi przyborami wykazują własną pomysłowość. Większość dzieci posiada dobrą siłę mięśniową nóg, słabą obręczy barkowej. Mają dobrze opanowane ruchy utylitarne przydatne w codziennym życiu. Są spostrzegawcze, potrafią wytłumaczyć, wyjaśnić, dlaczego, po co wykonują dane ćwiczenie. Chętnie uczestniczą w zabawach o charakterze rzutnych z elementami równowagi.
 
Zajęcia z gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej odbywają się w poszczególne dni tygodnia:
 
poniedziałek:   grupa  I       godz. 9.15 -  9.30
                    grupa  II      godz. 9.00 -  9.15
                    grupa IV      godz. 12.30- 13.00
 
 
wtorek :          grupa  IV    godz. 11.00 -11.30
 
środa:            grupa  III    godz. 9.00. -  9.30
                      
piątek:           grupa I       godz. 9.15 - 9.30
                    grupa II      godz. 9.00 -   9.15
                    grupa III     godz. 12.30 - 13.00                      
 
 
Zajęcia prowadzi P. Marzena Woszkiel