Warsztaty czytelnicze

  

 
Cyklicznie 1 x w miesiącu w ramach współpracy z Filią Nr 6 Biblioteki im. Łopacińskiego dzieci z grupy III i IV biorą udział w warsztatach czytelniczych w Bibliotece .
 
Współpracę prowadzi P. Teresa Szpot