Ubezpieczenie

 

 

Szanowni Państwo,

 
 

W związku z brakiem możliwości zawarcia ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w formie grupowej przez Dyrektora Przedszkola, proponujemy zawieranie indywidualnych polis w TU wybranych przez rodzica.