Ubezpieczenie

 

 

Szanowni Państwo,

 

 

Pragniemy przedstawić propozycję ubezpieczenia Państwa Placówki na warunkach szczególnych wynegocjowanych z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.

 

Głównym założeniem naszej oferty jest zawarcie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci , młodzieży i personelu placówki ( przedszkola , żłobki ) zapewniającego optymalizację wypłacanych świadczeń w stosunku do zapłaconej składki.

 

WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Druk zgłoszenia wypadku

Tabela uszczerbku na zdrowiu

 

Umowa zawierana jest w zakresie całodobowym i obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez ubezpieczonego 24h na całym świecie.

 

Ergo Hestia dokonuje wypłat z tytułu:

a - trwałego uszczerbku na zdrowiu: w przypadku uszczerbku 100% -pełną sumę ubezpieczenia     określoną w umowie,

W przypadku uszczerbku częściowego – procent sumy ubezpieczenia odpowiadający procentowi uszczerbku na zdrowiu,

świadczenie wypłacane jest także za uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieudanej próby samobójczej

 

b - w przypadku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku jeśli nastąpiła ona w okresie do 2 lat od jego daty, samobójstwa, sepsy lub niewydolności wielonarządowej100 % sumy ubezpieczenia

 

c- zwrot udokumentowanych kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów do 30% sumy ubezpieczenia

 

d - zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych ,protez, gipsów miękkich i innych przedmiotów ortopedycznych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych do 20% sumy ubezpieczenia ale nie więcej niż 200 zł za każdy ząb stały.

 

e - obrażeń ciała w wyniku : epilepsji, upadku na skutek omdlenia, utraty przytomności o nieustalonej przyczynie , a także poparzenia , odmrożenia, pogryzienie przez zwierzęta i ukąszenia owadów .

 

f - następstwa udarów mózgu i zawałów mięśnia sercowego

 

g - jednorazowe świadczenie na wypadek leczenia szpitalnego (min. 7 dni)- bez trwałego uszczerbku na zdrowiu – 3% sumy ubezpieczenia

 

h - jednorazowe świadczenie na wypadek leczenia ambulatoryjnego (min. 22 dni ) - bez trwałego uszczerbku na zdrowiu – 1% sumy ubezpieczenia

 

 

SUMA UBEZPIECZENIA 17 000 ZŁ - SKŁADKA 34 ZŁ/OSOBA

 

 

Wyczynowe uprawianie sportu poza placówką oraz zajęcia w ramach UKS, SKS są objęte ochroną ubezpieczeniową bez dodatkowej składki, z wyłączeniem wyczynowego uprawiania dyscyplin sportowych w celach zarobkowych oraz w ramach zajęć w szkołach o profilu sportowym.

 

 

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia , za opłatą dodatkowej składki.

- dzienne świadczenie szpitalne ( związane z NNW)

   >> płatne od 1 dnia pobytu , max. 60 dni (min. pobyt w szpitalu 3 dni ) - 20 zł /dzień

- dzienne świadczenie szpitalne ( związane z chorobą )

   >> płatne od 1 dnia pobytu , max. 30 dni (min. pobyt w szpitalu 3 dni ) - 20 zł /dzień

 

 

 

 

                                                                  

 

                                                                 Serdecznie zapraszamy do współpracy.

                                                                               Z wyrazami szacunku

 

 

 

Usługi Pośrednictwa Ubezpieczeniowego

20-632 Lublin , ul. Jana Sawy 3

Tel . 81 524 13 63

Jolanta Górecka kom:694 448 559

Anna Majdan kom: 660 772 898

Pełne dane kontaktowe