Odpłatność za przedszkole

 

Odpłatność rodziców za korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego wynosi:

 

1,00 zł za każdą godzinę przekraczającą podstawę programową

5,20 zł dzienna stawka zwrotu kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie

 

Z dniem 1. stycznia 2017 r. niemożliwe będzie pobieranie opłat od rodziców dzieci sześcioletnich za świadczenia w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie ( czyli przekraczającym podstawę programową),

zgodnie ze znowelizowanym zapisem art.2 pkt.1 ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r.o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2016 r. poz.1985 )

 

Nie zmieniły się wartości procentowe dotyczące ulg w odpłatnościach dla tzw. dużej rodziny (tzw. 3+) posiadającej troje i więcej dzieci (zgodnie z Uchwałą Nr 558/XXIV/2012 Rady Miasta Lublin).:

- ulga na jedno dziecko uczęszczające do p - la prowadzone przez M. Lublin -50%

- ulga na dwoje dzieci uczęszczające do p - la: na pierwsze - 20%, na drugie - 80%

- na troje dzieci: na pierwsze - 20%, na drugie - 80%, na trzecie - 100%

 

Zakres świadczeń oraz odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje umowa zawarta między Rodzicami a Dyrektorem Przedszkola.

 

Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego powinna wpłynąć do 10. każdego miesiąca (z góry –tzn. –za wrzesień do 10.IX, za październik - do 10.X itd.). Opłata za świadczenia przedszkola podlega zwrotowi w przypadku: - nieobecności dziecka, za każdy dzień absencji. Opłaty podlegające zwrotowi zalicza się na poczet opłat na następny miesiąc.

 

Jak dokonać płatności za przedszkole?

 Od 1 września 2017 r. uległ zmianie numer rachunku bankowego dla Przedszkola nr 65.

Dokonując opłaty za korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego należy posługiwać się numerem rachunku:

75 1240 1503 1111 0010 7399 0234 podając następujące inf.: opłata za przedszkole - czesne + żywienie, nazwisko i imię dziecka, koniecznie nr umowy, adres zamieszkania dziecka.

 

Po dokonaniu płatności należy okazać dowód wpłaty bezpośrednio u dyrektora przedszkola lub referent albo przesłać na e-mail p - la poczta@p65.lublin.eu.

W przypadku rodzeństwa opłata może być dokonana jednym przelewem, lecz należne i nr umowy należy wpisać oddzielnie.