"Wagonikiem na Olimp"

Konkurs na najpiękniejszy pociąg zrobiony z nieużytków zorganizowany przez Galerię Olimp w Lublinie