Tańce ludowe

Dzieci z naszego przedszkola były z wizytą w Przedszkolu nr 37 na prezentacji tańców ludowych. Wystąpiły w strojach ludowych przy muzyce krakowiaka, otrzymały dyplomy i miłe upominki.