Qwiz przyrodniczy

Dnia 26 czerwca pani Ania Szklanna zorganizowała qwiz przyrodniczy dla grupy III i IV.

Dzieci miały okazję do zaprezentowania swoich wiadomości na temat otaczającej nas przyrody.