Przegląd Poezji Dziecięcej

Dzisiaj odbył się III Przegląd Poezji Dziecięcej "Kto czyta ma piękne sny", w którym nasze przedszkolaki pokazały wysoki poziom swoich umiejętności recytatorskich. Dzieci zaprezentowały wierse współczesnych poetów, a po występie otrzymały nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.