Przegląd poezji dziecięcej

Dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w Przeglądzie poezji dziecięcej "Kto czyta ma piękne sny". Misia Szuraj i Asia Białokoz z grupy IV wystąpiły z wierszem pt. "Sposób na laleczkę", a Wiktoria Nocuń z grupy II recytowała wiersz pt. "Samochwała".