Prace plastyczne "Kubusiowy przyjaciel przyrody"

Jestem Kubusiowym przyjacielem przyrody - odzwierciedlenie swoich myśli, uczuć w pracach plastycznych