Pokaz "Tigers"

Dzieci z grupy III i IV miały okazję poznać w trakcie jednego pokazu możliwości sposobu nabywania umiejętności życiowych oraz zdrowego stylu życia. Miały też możliwość czynnego udziału w pokazie.