Koniec zimy

Dzisiaj dzieci pożegnały zimę. Spaliły Marzannę i z piosenką na ustach z kwiatami w dłoniach witały wiosnę.