kalendarium

 

       W dniu 15.04.2014 r. odbyło się darmowe,przesiewowe, komputerowe badanie stóp oraz wad postawy u dzieci. Badanie zostało przeprowadzone przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę Oskara Smolira przy współpracy mgr Małgorzaty Wielądek.