Już jestem przedszkolakiem

Dziś dzieci z grupy I dostąpiły zaszczytu "Pasowania na przedszkolaka" i przyrzekły, że nie będą grymasiły ani płakały.