"Jak Ania złośnica zmieniła się w zajączka wielkanocnego"

Dzisiaj udział w przedstawieniu teatralnym dostarczył nam dużo wrażeń. Wprowadził nas w świąteczny nastrój.