Badanie stóp

Dnia 15 kwietnia 2014 r. odbyło się darmowe, przesiewowe komputerowe stóp oraz wad postawy u dzieci. Badanie zostało przeprowadzone przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę Oskara Smolira przy współpracy mgr Małgorzaty Wielądek.