Przegląd recytatorsko – plastyczny BRZECHWA – DZIECIOM

Przedszkole nr 65 w Lublinie zaprasza do udziału w przeglądzie recytatorsko – plastycznym BRZECHWA – DZIECIOM.

Przegląd odbędzie się 20 maja 2008r. o godz. 10.00
W Przedszkolu nr 65 ul. Langiewicza 3a


Cele przeglądu:
- Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci
- Rozbudzanie wrażliwości na piękno literatury
- Stwarzanie okazji do integracji przedszkoli w środowisku
- Dostarczanie rówieśnikom i dorosłym przyjemnych doznań artystycznych

Warunki uczestnictwa:

Przegląd recytatorski
- wiek dzieci 3-6 lat
- dowolny utwór J. Brzechwy
- z każdej placówki może uczestniczyć maksymalnie 3 dzieci.

Przegląd plastyczny

- wiek 3-6 lat
- temat pracy – ilustracja do utworu J. Brzechwy
- format i technika – dowolna
- ilość prac – maksymalnie 4 prace z placówki
- prac nie należy oprawiać, ale opatrzyć na odwrocie opisem: imię i nazwisko oraz wiek autora pracy, tytuł utworu, adres przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela.

Karty zgłoszeniowe oraz prace plastyczne należy złożyć do 09 maja 2008r. do Przedszkola nr 65 ul. Langiewicza 3a, tel. Kontaktowy: 081 533-08-10