Ramowy rozkład dnia

6:00 - 8:10

 Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna praca z dzieckiem zdolnym.

Czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze,zabawy swobodne,

tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie,

zabawy ruchowe, kontakty z rodzicami.

8.00-13.00 W tych godzinach realizowana  jest

  bezpłatna podstawa programowa wychowania   przedszkolnego

Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej

8:10 - 8:30

Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe,pełnienie dyżurów,

śniadanie - wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

8:30 - 9:00

Śniadanie.

9:00 - 9:45

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową,

zajęcia, zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu

realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, religia

9:45 - 10:00

Gry i zabawy ruchowe.

10:00- 10:30

Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową,

zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu

realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego

10:30-11:30    

 

 

 

 

 

 

 

         

 Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka,

zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym,

spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe,

ogrodnicze; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania,

podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych,

wspieranie działań twórczych poprzez kontaktze sztuką, muzyką, literaturą,

zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.

11:30 - 12:00

Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo-higieniczne.

12:00

Obiad

12:00-14.00

Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki, bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne.

 

Dzieci starsze - zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery,

ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze,

wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp.,

zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową,

zabawy kołowe, rysowanie.

14:00 - 14:30

Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posiłku.

14:30

 Podwieczorek

15:00 - 16:00

Zabawy ruchowe, zabawy swobodne,

zabawy inspirowane zajęciami przedpołudniowymi

lub wynikające z potrzeb i zainteresowań dzieci.

16:00 -17.00

 

 

 

Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe,

praca wyrównawcza, indywidualne zabawy dowolne według zainteresowań,

zajęcia w małych zespołach,

prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci,

rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.