Ramowy rozkład dnia

 

6.00 - 7.00

Powitanie dzieci, swobodna aktywność w kącikach zainteresowań, zgodnie z potrzebami dzieci

7.00 - 8.00

Zabawy indywidualne i grupowe, praca kompensacyjno- stymulująca rozwój dzieci, zabawy rozwijające zainteresowania.

8.00-13.00 W tych godzinach realizowana  jest  bezpłatna podstawa programowa      wychowania       przedszkolnego

Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej

8.00 - 8.20

Zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela, w tym z uwzględnieniem pomysłów dzieci:

*zabawy ruchowe z dominantą elementu ruchu,

*zabawy muzyczno - taneczne,

*integracyjno - ruchowe,

*ruch przy muzyce

8.20 - 8.30

 Czynności przygotowujące do śniadania

 • higieniczne,
 • organizacyjno-porządkowe,
 • zwyczajowo- kulturowe

 8.30-9.00

 Śniadanie

9.00 - 10.00

 

Zajęcia poznawczo - wychowawcze (zespołowe, grupowe)                          z  poszczególnych obszarów edukacji: przyrodniczej, rozwijania mowy    i myślenia,przygotowania do nauki czytania i pisania, edukacji matematycznej, muzycznej, kulturowo- estetycznej                                   wynikające z realizacji planu pracy z wykorzystaniem metod:

 • metoda dobrego startu - wg M. Bogdanowicz,
 • dziecięca matematyka - wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • ruch rozwijający W. Scherborne,
 • zajęcia sensomotoryczne,
 • zajęcia teatralne,
 • zajęcia profilaktyczne,
 • zajęcia grafomotoryczne,
 • zajęcia rozwijające aktywność twórczą,
 • realizacja projektów,
 • zajęcia sprawnościowe i sportowe

 10.00 - 10.30

 

Swobodne zabawy dzieci - samodzielne i zespołowe w kącikach zainteresowań:

 • manipulacyjne,
 • konstrukcyjne,
 • rozwijające mowę,
 • ćwiczące koncentrację uwagi,
 • rozwijające logiczne myślenie,
 • kształtujące umiejętność współdziałania,
 • rozwijające kompetencje komunikacyjne,

 10.30 – 11.20

 

Pobyt na powietrzu: spacery, wycieczki, zabawy;

 • swobodne zabawy na placu z wykorzystaniem sprzętu sportowego,
 • prowadzenie obserwacji przyrodniczych,
 • gry i zabawy sportowe

11.20 – 11.30

Czynności przygotowujące do obiadu

 

11.30 – 12.00

 

Obiad

12.00 - 14.00

Odpoczynek - relaksacja (higiena układu nerwowego):

 • słuchanie muzyki,
 • słuchanie bajek,
 • słuchanie dźwięków przyrody (płyty),
 • zabawy dźwiękonaśladowcze,
 • swobodna aktywność dzieci wg ich pomysłów i zainteresowań,
 • praca indywidualna i zespołowa o charakterze utralającym,
 • zabawy ruchowe: spontaniczne i kierowane,
 • swobodne zabawy na powietrzu.

12.00 – 14.00

Odpoczynek poobiedni ( grupy młodsze)

14.00 - 14.15

 14.15 - 14.30

Czynności przygotowujące do podwieczorku

 Podwieczorek

14.30 - 17.00

Zabawy doskonalące i rozwijające kompetencje dzieci, wiadomości i umiejętności, praca indywidualna i zespołowa wspierająca rozwój dziecka. Swobodne zabawy wg zainteresowań dzieci, rysowanie, majsterkowanie, prace porządkowe w sali, kontakty indywidualne z rodzicami.