Przedszkole realizuje treści zawarte w podstawie programowej w oparciu o zestaw programów wychowania przedszkolnego:

 

 

Grupa I           „Trampolina”  program wychowania przedszkolnego - M. Janiak, K. Witerska, PWN

                        „Mały artysta” – program własny z zakresu edukacji plastycznej T. Szpot

                        English Play Box – program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim

                        „Trzymam się prosto-profilaktyka wad postawy"- program własny M. Woszkiel

 

Grupa II          „Trampolina” program wychowania przedszkolnego - M. Janiak, K. Witerska, PWN

                        „Mały artysta” – program własny z zakresu edukacji plastycznej T. Szpot

                        English Play Box – program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim

                        „Trzymam się prosto-profilaktyka wad postawy"- program własny M. Woszkiel

 


Grupa III         „Trampolina” program wychowania przedszkolnego - M. Janiak, K. Witerska, PWN

                         „Dziecięca matematyka: program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek" E.Gruszczyk-Kolczyńska, E.Zielińska

                          English Play Box – program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim

                         „Patrzę, widzę, działam” – program własny z zakresu usprawniania percepcji wzrokowej  W. Chaberko, M. Woszkiel

                        „Trzymam się prosto-profilaktyka wad postawy"- program własny M. Woszkiel

                         Ogólny program terapii logopedycznej w Przedszkolu nr 65 w Lublinie na rok szkolny 2018/2019

                         Ogólny program zajęć rytmicznych w Przedszkolu nr 65 w Lublinie na rok szkolny 2018/2019

 

                      

Grupa IV        „Trampolina” program wychowania przedszkolnego - M. Janiak, K. Witerska, PWN

                       English Play Box – program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim

                       „Trzymam się prosto-profilaktyka wad postawy M. Woszkiel

                       „Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym wg Gruszczyk-Kolczyńskiej”  

                       „Patrzę, widzę, działam” – program własny z zakresu usprawniania percepcji wzrokowej  W. Chaberko, M. Woszkiel

                       "Ja Polak"- program własny z zakresu edukacji patriotycznej A. Krzysiak 

                       Ogólny program terapii logopedycznej w Przedszkolu nr 65 w Lublinie na rok szkolny 2018/2019

                       Ogólny program zajęć rytmicznych w Przedszkolu nr 65 w Lublinie na rok szkolny 2018/2019


                             

 

(Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty - Dz. U. z 2016 r.  poz. 1943 z póź. zm.)