Przedszkole realizuje treści zawarte w podstawie programowej w oparciu o zestaw programów wychowania przedszkolnego:

 

 

Grupa I                „Trampolina”  program wychowania przedszkolnego - M. Janiak, K. Witerska, PWN

                             „Mały artysta” – program własny T. Szpot

 

Grupa II              „Trampolina” program wychowania przedszkolnego - M. Janiak, K. Witerska, PWN

                             „Mały artysta” – program własny T. Szpot

 


Grupa III             „Trampolina” program wychowania przedszkolnego - M. Janiak, K. Witerska, PWN

                             „Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym wg Gruszczyk-Kolczyńskiej”

                             „Metoda Dobrego Startu" wg Bogdanowicz

                       „Patrzę, widzę, działam” – program własny W. Chaberko, M. Woszkiel

                          

 

Grupa IV             „Trampolina” program wychowania przedszkolnego - M. Janiak, K. Witerska, PWN

                            „Metoda Dobrego Startu" wg Bogdanowicz

                            „Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym wg Gruszczyk-Kolczyńskiej”  

                            „Patrzę, widzę, działam” – program własny W. Chaberko, M. Woszkiel

                            "Ja Polak"- program własny A. Krzysiak 

 

 

(Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty - Dz. U. z 2016 r.  poz. 1943 z póź. zm.)