Dzieci z naszego przedszkola są pod opieką

 Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 

 

 

Poradnia służy pomocą dzieciom i ich rodzicom w zakresie:

diagnozy rozwoju dziecka, psychoedukacji, porad dotyczących problemów wychowawczych, terapii grupowej i indywidualnej, wydawania opinii  i orzeczeń.

 

Poradnia oferuje Rodzicom:

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3

ul. Rzeckiego 21 ,  Lublin

tel .81/525 09 99

godz.  pracy  8.00-18.00

 

Pełna oferta poradni dla przedszkoli str. 1

Pełna oferta poradni dla przedszkoli str. 2