Kadra Przedszkola nr 65 w Lublinie

W przedszkolu pracują...

 

Kadrę naszego Przedszkola stanowi zespół ludzi, którzy zapewniają poczucie akceptacji i wzajemnego szacunku, dbających o ciepłą i rodzinną atmosferę w Przedszkolu oraz o jak najlepsze warunki dla prawidłowego rozwoju naszych Przedszkolaków.

 

 

 

Nad prawidłowym funkcjonowaniem Przedszkola czuwa

pani Dyrektor:

mgr Małgorzata Kozłowska

 

Kadrę pedagogiczną stanowią nauczycielki:

mgr Wioletta Chaberko

♦ mgr Lidia Kubala

♦ mgr Teresa Szpot

♦ mgr Marzenna Sierpińska

♦ mgr Marzena Woszkiel

♦ Anna Krzysiak

♦ mgr Izabela Kozieł

♦ mgr Janina Lembryk -nauczyciel religii

♦ mgr Sylwia Kędzierska -nauczyciel języka angielskiego

♦ mgr Sylwia Pogoda  -nauczyciel rytmiki

♦ mgr Karolina Bednarczyk- nauczyciel logopeda

 

 W grupie "Słoneczka" niezwykle pomocną dla dzieci i nauczycielek jest:

♦ Teresa Romanowska

 

O dobre zaopatrzenie przedszkola dba:

  Renata Sugier

 

O czystość w przedszkolu, nakrywanie do posiłków i dobry nastrój w salach dbają:

Urszula Krusińska

♦ Ewa Denis 

♦ Magdalena Chełstowska

♦ Ewa Kalita

 

Smaczne i zdrowe posiłki przygotowują nam:

♦ Barbara Rodak

♦ Marta Szpot

 

O dobry stan techniczny przedszkola dba:

♦ Marian Król

 

 

Sukces naszego Przedszkola to efekt pracy wszystkich pracowników.Bez nich wszystkich i każdego z osobna sprawna praca przedszkola nie byłaby możliwa.