Innowacje

W roku szkolnym 2015/2016 nasze przedszkole rozpoczęło wdrażanie w pracy dydaktyczno-wychowawczej Kinezjologii Edukacyjnej.

Kinezjologia Edukacyjna to nowy kierunek w naukach humanistycznych o związkach ruchu ciała z organizacją i funkcjonowaniem mózgu, wykorzystujący elementy psychologii, pedagogiki, neurofizjologii i anatomii.

 Twórcami tej oryginalnej koncepcji diagnostyczno - terapeutycznej są Paul i Gail Dennisonowie.

Kinezjologia Edukacyjna pokazuje w praktyce możliwości wykorzystania naturalnego ruchu fizycznego niezbędnego do organizowania pracy mózgu i ciała podczas uczenia się.

Składową Kinezjologii Edukacyjnej jest program "Gimnastyka mózgu".

Twórcy metody  badającej przyczyny i trudności w procesie uczenia się, zwrócili uwagę na zależności między ruchem a rozwojem mowy oraz umiejętnością pisania i czytania.

Program ćwiczeń "Gimnastyki Mózgu" wg. Paula i Gail Dennison.

Program obejmuje 4 grupy ćwiczeń:

I grupa, to ćwiczenia ułatwiające przekraczanie linii środkowej;

II grupa, to ćwiczenia rozciągające , wydłużające mięśnie ciała;

III grupa, to ćwiczenia "energetyzujące" ciało i mózg;

IV grupa, to ćwiczenia pogłębiające.

 Zestaw ćwiczeń "Gimnastyki mózgu" wspomaga rozwój dzieci w trudnościami w uczeniu się.