Witamy w Grupie Muchomorki


 

 


W grupie trzeciej pracują:
nauczycielki:


p. Wioletta Chaberko

p. Izabela Kozieł

st. woźna: p. Urszula Krusińska

 

MAMO, TATO ZOBACZ O CZYM UCZĘ SIĘ W GRUDNIU:

TEMATYKA:
1. Jak wyglądał świat przed milionami lat
2. Idzie zima ze śniegiem
3. Idą święta
4. Projekt przyjaźń

 

TREŚCI PROGRAMOWE:
- Poznanie wyglądu i nazw wybranych dinozaurów
- Poszerzanie wiadomości o produktach pochodzących z chemicznej obróbki węgla kamiennego
- Rozwijanie słuchu fonematycznego
- Zapoznanie z oznakami zimy
- Dostrzeganie cykliczności dni tygodnia
- Poznawanie nazw sportów zimowych
- Zachęcenie do uczestniczenia w zabawach badawczych
- Ukazywanie niebezpieczeństw grożących podczas zabaw na śniegu
- Zapoznanie z tradycjami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia
- Zachęcenie do sprawiania przyjemności bliskim osobom
- Utrwalenie swojego adresu zamieszkania
- Integrowanie grupy i rozwijanie pozytywnych relacji rówieśniczych
- Uświadomienie znaczenia przyjaźni w życiu człowieka

 

MAMO, TATO NAUCZYMY SIĘ RAZEM:

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi!
Czym prędzej się wybierajcie,
Do Betlejem pospieszajcie
Przywitać Pana.

Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
Z wszystkimi znaki danymi sobie.
Jako Bogu cześć Mu dali,
A witając zawołali
Z wielkiej radości:

Ach, witaj Zbawco z dawna żądany,
Cztery tysiące lat wyglądany
Na Ciebie króle, prorocy
Czekali, a Tyś tej nocy
Nam się objawił.

I my czekamy na Ciebie, Pana,
A skoro przyjdziesz na głos kapłana,
Padniemy na twarz przed Tobą,
Wierząc, żeś jest pod osłoną
Chleba i wina.
 

Aktualności na miesiąc grudzień:

 

 

DRODZY RODZICE !

Z uwagi na codzienne zamawianie artykułów żywnościowych uprzejmie prosimy
o wypełnienie deklaracji dotyczących nieobecności dziecka
w przedszkolu w dniach: 23 grudnia 2019 r. - 3 stycznia 2020 r.

Deklaracje są wyłożone na półkach dziecięcych w szatni p-la lub do pobrania
Deklaracja nieobecności dziecka w grudniu

 

 

MIKOŁAJKOWE POGOTOWIE PREZENTOWE

Nasze przedszkole we współpracy z Kołem Naukowym Psychologów UMCS
oraz Akademickim Centrum Wsparcia włączy się
w przygotowanie kiermaszu dla dzieci z Pogotowia Opiekuńczego dla Dzieci.
Przedszkolaki wykonają ozdoby świąteczne i sprawią by te Mikołajki były wyjątkowe dla podopieczych pogotowia.

 

Zaproszenie na


 
Dzieci z grupy IV „Żyrafy”
wraz z wychowawcą,
zapraszają swoich Rodziców
na zajęcia otwarte
pt.: „Uczymy się bawiąc”,
które odbędą się w środę 04.12.2019r.
o godzinie 14:30.

 

MIKOŁAJKI

UCZESTNICY:
Dzieci z każdej grupy wiekowej,
bo Mikołajki będą jak… z bajki,
dla każdego……
 
DATA:
6 grudnia jak dobrze wiecie, Święty Mikołaj chodzi po świecie.

GODZINA:
9.30 - 11.00

 

 „EUROPEJSKIE KOLĘDOWANIE”

10 grudnia 2019 r. o godzinie 11.30 zaprosimy dzieci na czwartą audycję muzyczną pt.:
„Europejskie kolędowanie”.
Najpiękniejsze kolędy i pastorałki z różnych stron Europy.
Koncerty prowadzi Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej i Twórczości Teatralnej EDUARTTE p. Marioli Zagojskiej.
Koszt audycji wynosi 5 zł /od dziecka.
Powyższą kwotę należy wpłacać do nauczycielek poszczególnych grup.

 

 POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ

Jak co roku przedszkole włącza się w akcję charytatywną.

NIE ZBIERAMY PIENIĘDZY
ZBIERAMY TYLKO I WYŁĄCZNIE DARY RZECZOWE:
odzież, obuwie, zabawki, książki, słodycze, żywność długoterminową, ziemiopłody
Dary przekazane zostaną dzieciom potrzebującym z rodzin wielodzietnych, niepełnych,
rozbitych będącym w trudnej sytuacji materialnej, dzieciom niepełnosprawnym podopiecznym domów dziecka,
świetlic środowiskowych, schronisk, sierocińców a także innych placówek szkolno - wychowawczych i opiekuńczych
Zachęcamy ofiarodawców do przyłożenia wszelkich starań, aby szczególnie przekazywana
odzież czy obuwie (tak jak i wszystkie dary nie będące żywnością) były w jak najlepszym stanie lub nieużywane
Dary zbieramy od 19.11 do 18.12.2019.

 

LULAJŻE JEZUNIU

Przedstawiciele gr IV będą uczestniczyć
w V II MIĘDZYPRZEDSZKOLNYM
PRZEGLĄDZIE KOLĘD I PASTORAŁEK
który odbędzie się 12 grudnia 2019 r.
w godz. 8.30-12.00 w Domu Kultury LSM,
ul. Konrada Wallenroda 4a.


 


Zaproszenie
Serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci z grupy III
na Spotkanie przedświąteczne połączone z warsztatami plastycznymi
 dnia 18.12.2019 r.( środa) o godz. 15.15.
Prosimy o odświętne ubranie dzieci.

 

 

WSPÓŁPRACA Z AZS UMCS

W bieżącym roku szkolnym 2019/20  przedszkole rozpoczęło współpracę z Klubem Uczelnianym Akademickiego Związku Sportowego UMCS.
W ramach zajęć zawodnicy sekcji wyczynowych (m.in. koszykówki, lekkoatletyki, piłki ręcznej)
będą organizować ciekawe pokazy na terenie placówki  jak i na terenie Klubu przy ul Langiewicza 22 .
Zaś dzieci wraz zrodzicami będą mogli bezpłatnie uczestniczyć w meczach naszego klubu rozgrywanych w hali MOSiR.

 

 

 

 UWAGA !!! UWAGA !!! UWAGA !!!

DOTYCZY PARKOWANIA POJAZDÓW NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI


Od kwietnia b.r. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Langiewicza 3 jest zarządcą nieruchomości, która zakupiła od UMCS.
Nieruchomość obejmuje również miejsca parkingowe, poza czterema miejscami wyznaczonymi dla przedszkola.
Parkowanie na terenie nieruchomości jest płatne z wyłączeniem pojazdów uprawnionych, posiadających identyfikator.
Identyfikatory otrzymali jedynie mieszkańcy w/w nieruchomości.
Kontrole w zakresie zgodności parkowania pojazdów z upoważnienia zarządcy prowadzi Miejskie Przedsiębiorstwo Parkingowe Sp. z.o.o w Lublinie.
Cennik opłat parkingowych jest bardzo wysoki, ponieważ opłata za każdą rozpoczętą dobę parkowania bez stosownego identyfikatora wynosi 200 zł !!!

W związku z powyższym NIE PARKUJCIE PAŃSTWO NA INNYCH MIEJSCACH NIŻ WYZNACZONE DLA PRZEDSZKOLA.

 

W marcu wystosowałam wniosek do Pani kanclerz UMCS w sprawie rozbudowy systemu parkingowego dla placówki.
W odpowiedzi otrzymałam informację, iż w bieżącym roku z przyczyn finansowych ( chodzi o kontynuację inwestycji dydaktycznych)
UMCS nie będzie mógł podjąć się tego zadania.
Jednakże w bieżącym roku została przygotowana strona formalno-prawna inwestycji, czyli projekt budowlano-wykonawczy
i zgłoszenie robót budowlanych, co pozwoli przystąpić do realizacji prac budowlanych na początku II kwartału 2020 r.
Docelowo będzie można korzystać z 8 miejsc parkingowych. 

                                                               Z poważaniem
                                                                       Małgorzata Kozłowska