Wycieczka

Dzeci z grupy IV uczestniczyły w wycieczce do Ogrodu Botanicznebo.

Podziwiały piękno otaczającej przyrody, obserwując różnego rodzaju roślinność: drzewa, krzewy, kwiaty.