"Witamina L jak LUBLIN"

Od 2 marca b.r. wystartował w naszym przedszkolu projekt "Witamina L jak Lublin" realizowany przy pomocy finansowej miasta Lublin przez Fundację Aktywności Obywatelskiej.

Zajęcia pierwsze ("Co kryje stary kufer...?") przybliżają dzieciom świat sprzed kilku/kilkunastu dekad.