"Spotkanie z wiosną'

Gościliśmy Panią Alicję Barton pisarkę i poetkę, która poprzez wiersze, bajki i piosenki zaprosiła dzieci na spotkanie z wiosną.