Sportowa aktywizacja dzieci

Dnia 22  grudnia dzieci z grup III i IV uczestniczyły w podsumowaniu projektu "Sportowa aktywizacja dzieci". W ramach, którego wychowankowie byli aktywizowani sportowo przez trenerów i moderatorów sportowych.