Skrzynka pomysłów

W przedszkolu stanęła specjalna skrzynka pomysłów do walki z hałasem. Naszym celem jest ograniczenie tego zjawiska w placówce, dlatego też zachęcamy wszystkich rodziców wraz z dziećmi do współpracy. Mile widziane są rysunki, plakaty, zdjęcia ipropozycje działań zminimalizowania hałasu.