Bajki Pana Perrault

Nie ma dziecka, które nie znałoby Czerwonego Kapturka lub Tomcia Paluszka. Nieco mniej znane są perypetie księżniczki przebranej w oślą skórkę.
Właśnie te trzy opowiadania (Czerwony Kapturek, Tomcio Paluszek oraz Ośla skórka) złożyły się na rozśpiewany spektakl Teatru ARTENES
pt. Bajki Pana Perrault, który odbył się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego. W przedstawieniu wzięły udział dzieci z naszego przedszkola.