Pożegnanie zimy

Dnia 21 marca w godzinach przedpołudniowych dzieci uroczystym korowodem pożegnały zimę i powitały wiosnę - przejście z Marzanną ulicami Miasteczka Akademickiego.