Nasi mali konstruktorzy

Poniżej prezentujemy wytwory prac konstrukcyjnych dzieci z grupy III.