"Muzyka Czterech Pór Roku"

Zespół taneczny z grupy III uczestniczył w koncercie pt. "Muzyka Czterech Pór Roku" zorganizowanym przez Przedszkole nr 45 w dniu 18.04.2018. Koncert odbył się w Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie. Dzieci zaprezentowały taniec z elementami baletu  "Walc Kwiatów" do muzyki P. Czajkowskiego. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. Całą imprezę uświetnił koncert muzyczny w wykonaniu artystów z Filharmonii