"Muzyczna podróż po Europie" - Włochy

15 października zaprosiliśmy dzieci na drugą audycję muzyczną pt. "Włochy - ojczyzna pięknego śpiewu, opery i niezapomnianych muzycznych przeżyć".

Koncert poprowadziła Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej i Twórczości Teatralnej EDUARTTE p. Marioli Zagojskiej.