Język migowy w przedszkolu

W dniu 17 października rozpoczęły się cykliczne zajęcia "Miguski - czyli nauka języka migowego na wesoło" dla dzieci z grupy III i IV w ramach współpracy przedszkola z Instytutem Edukacji Logopedycznej.