Język migowy w przedszkolu

Dzieci z grupy III i IV potrafią migać swoje imię, formy grzecznościowe, kolory oraz nazwy zwierząt.