IX Przegląd Poezji Dziecięcej "Kto czyta ma piękne sny"

Dwoje dzieci z naszego przedszkola wzięło udział w IX Wojewódzkim Przeglądzie Poezji Dziecięcej. "Kto czyta ma piękne sny ...". Weronika z gr. II zaprezentowała fragment utworu J. Brzechwy pt. "Pchła Szachrajka", natomiast Zosia z gr. III wiersz J. Tuwima "Okulary". Uczestnicy otrzymali dyplomy oraz upominki. Przegląd został zorganizowany przez przedszkole nr 52 i 64.