"Dzień Papieski"

5 października w ramach obchodów XVII Dnia Papieskiego wolontariusze z Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” przeprowadzili z dziećmi pogadankę i zaprosili dzieci wraz z Rodzinami do udziału w wyżej wymienionym wydarzeniu, które odbędzie się dnia 8 października na Placu Litewskim.