"AUTOCHODZIK"

W ramach współpracy ze Strażą Miejską Miasta Lublin w godzinach 9.30 - 11.30 odbyły się w naszym przedszkolu zajęcia edukacyjne pt "AUTOCHODZIK".

Zajęcia oparte były o zabawy symulacyjne, manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i ruchowe.

Elementy „AUTOCHODZIK” zostały tak dobrane aby dzieci realizowały zadania wychowania przedszkolnego w obszarze komunikacji drogowej.