"Aktywizacja sportowa"

Dzieci z gr. III i IV uczestniczą w cyklicznych zajęciach sportowych "Aktywizacja sportowa" finansowanych z budżetu obywatelskiego.

Dzieci są aktywizowane sportowo przez trenerów i moderatorów sportowych.