Rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola nr 65 w Lublinie na rok szkolny 2018/2019 odbywa się
od 16.04.2018r., godz.8.00 do 27.04.2018r., godz.15.00

Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru - www.rekrutacja.p.lublin.eu - odbywa się poprzez wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców i dostarczenie podpisanego wniosku do placówki pierwszego wyboru.